Mijn begeleiding is gericht op professional coaching (= werkgerelateerd probleem), met een stuk personal coaching.

Het is bedoeld voor begeleiding van coachees in een professionele situatie die tegelijk ook kampen met:
* belemmeringen door eigen persoonskenmerken o.a. perfectionisme
* moeilijk kunnen omgaan met reorganisaties o.a. overname van hun bedrijf
* durven kiezen voor een professionele ommezwaai vanuit o.a. zingevingvraag

Mensen die vooral/enkel professional coaching zoeken, kunnen ook terecht voor loopbaanbegeleiding in de loopbaancentra van de VDAB:
https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Mensen die vooral/enkel personal coaching of therapeutische ondersteuning zoeken, verwijs ik graag door naar andere collega's:
www.deander.be
www.medischhuishalle.be