Op deze en onderliggende pagina's licht ik mijn werkwijze toe.

Mijn begeleiding betreft drie werkgerelateerde problematieken:

* Omgaan met stress en burn-out
* Bewuste keuzes maken in je loopbaan
*
Veerkrachtig zijn bij reorganisaties

Voor jongere professionals die:

  • twijfelen aan hun competenties of talenten
  • nog op zoek zijn naar een job die bij hun talenten past
  • moeilijk hebben met het managementkader waarbinnen ze werken

Voor rijpere professionals die:

  • zich in hun professionele carrière wat uitgeblust voelen
  • moeilijk hebben met de reorganisatie door fusie/overname van hun bedrijf
  • voor zichzelf een nieuwe uitdaging zoeken