Dagdagelijks proberen we onszelf te handhaven via ons denken en voelen. Wanneer we denken, draait het om de ratio en de logica. Wanneer we voelen staan de emoties van jezelf en anderen centraal.

In onze relaties met anderen staat de mate van zelfbepaling en van zich verbinden centraal. Wanneer we liever alleen onze beslissingen nemen, dan achten we zelfontplooiing en assertiviteit belangrijk. Wanneer we ons graag verbinden met anderen, dan staat het welzijn en de samenwerking van de groep voorop.

Waar situeer jij je?

Wat doe jij het meest: denken of voelen?
Wat heeft jouw voorkeur: je verbinden met anderen of zelf de dingen bepalen?

Vertoon jij eerder een milde kant (voelen en zich verbinden) of eerder een strenge kant (denken en zelf bepalen)? Of heb je een andere combinatie (voelen en zelf bepalen of denken en zich verbinden)?

Welke verbindingen heb jij nodig?

Ervaar jij een conflict tussen voelen en denken? Dan is het tijd om in jezelf een ommekeer te maken en je te bevrijden van oude en vastgeroeste patronen die niet meer stroken met wie je heden bent.

Ervaar je een spanning tussen je verbinden met anderen en zelf alles te willen bepalen? Probeer dan om noch jezelf noch de ander te overwaarderen of tekort te doen maar gewoon rechtvaardig en billijk te handelen.

Als jij graag je eigenbelang  voorop stelt, dan ben je ook goed in het begrenzen van situaties, in afstand nemen, in ruimte te scheppen voor jezelf. Maar misschien heb je ook meer behoefte aan je open te stellensamen te werken en loyaal te zijn?

Als jij ook de belangen van anderen in rekening brengt, dan stel je jezelf graag open en ben je loyaal aan jouw groep. Maar misschien moet je ook wel leren voor jouw eigen belangen op te komen, assertiever te zijn en je grenzen te stellen?