Bij het werken rond de thema's stress & burnout, loopbaanbegeleiding en reorganisatie speelt het bewaken van het evenwicht steeds een centrale rol. Doorgaans betreft dat het evenwicht tussen leven-werk, ook wel life-work balance genoemd.

Het bewaken van het evenwicht in onszelf in deze moelijke situaties is van even groot belang. Mijn achterliggende visie op het bewaken van het evenwicht in jezelf is terug te te vinden in een evenwichtsmodel dat hiernaast wordt afgebeeld.

In de onderliggende pagina's (nog in OPBOUW) worden de elementen verkend en leren we om via de verbindingen tussen de elementen onszelf terug in evenwicht te brengen.