Mijn begeleiding omvat een combinatie van vooral professional coaching, gericht op een werkgerelateerd probleem,met een stuk personal coaching.

Het is bedoeld voor begeleiding van coachees in een professionele situatie die tegelijk ook kampen met:
* belemmeringen door eigen persoonskenmerken o.a. perfectionisme
* moeilijk kunnen omgaan met reorganisaties o.a. overname van hun bedrijf
* durven kiezen voor een professionele ommezwaai vanuit o.a. zingevingvraag

Mensen die vooral/enkel professional coaching zoeken, kunnen ook terecht voor loopbaanbegeleiding in de loopbaancentra van de VDAB:
https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Mensen die vooral/enkel personal coaching of therapeutische ondersteuning zoeken, verwijs ik graag door naar andere collega's:
www.deander.be
www.medischhuishalle.be