Over het leven
Het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden maar moet voorwaarts geleefd worden. Kierkegaard

De zin van het leven toont zich als de zelfgenoegzaamheid barst. Dirk De Wachter

 

Over emoties
Een emotie is een geografie van de waarde die we aan mensen en dingen hechten. Martha Nussbaum

The pain now is part of the hapiness then. That is the deal. 

 

Over verlangen
Perhaps when we fund ourselves wanting everything, it is because we are dangerously near to wanting nothing. Sylvia Plath

 If you can dream and not make dreams your master. If you can think and not make thoughts your aim. If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same.  R. Kipling

Over kwetsbaarheid
Alles van waarde is weerloos. Lucebert

Frühvollendet: afscheid nemen van wat niet is mogen zijn.

 

Over ijdelheid

De essentie van middelmatigheid zit in het zichzelf als superieur beschouwen. De la rochefoucauld

Het leven is een eindeloze repetitie van een voorstelling die nooit plaats zal vinden.

 

Over wijsheid

wijsheid is gerijpte kalmte. E. Ferstl

Wie sterker gelooft in waarheid dan in wijsheid, mist wijsheid. RIk Torfs

 

Over mysterie

De worsteling met god is de worsteling met het mysterie van het leven. Guus Kuijer

Om aan de andere kant te komen, moet je een rivier oversteken. Je roeit naar de overkant. Zodra je aan de andere kant bent gekomen, ontdek je dat er geen boot was, geen rivier en geen andere kant. Boeddha

 

Over kunst
Learn the rules like a pro, so you break them like an artist. Picasso

De kwaliteit van de dag beïnvloeden, is de hoogste van alle kunsten. Thoreau

 

Over veerkracht
Never waste a perfectly good crisis. W. Churchill

Succes zit hem niet in omgaan met positieve gebeurtenissen maar in omgaan met negatieve gebeurtenissen.

 

Over rationaliteit
Een rationalist is iemand die emotionele problemen heeft met onzekerheid. Rik Torfs

Er is niets in het verstand dat niet éérst in de zinnen is geweest. Aristoteles

 

Over onvolmaaktheid
There is a crack in everything. That's how the light get in. Leonard Cohen

Als Gij onze zonden beschouwt, Heer, wie zal dan standhouden?

 

Over passie
Ergens tussen God en de duivel ligt de passie. De weg erheen is snel en de weg terug nog erger. J. Winterson

Het toppunt van beschaving is je volledig inzetten voor iets waarvan je tegelijk de relativiteit van inziet. J. Schumpeter

 

Over begrip
Ik weiger te begrijpen. Dat moet u maar doen. Ik heb hier voor iets anders dan te begrijpen. Ik ben er om nee tegen u te zeggen. Antigone

 

Over oordelen
There is nothing good or bad. But thinking makes it so. Shakespeare

Die gedanken sind frei.

Over denken
Je gedachten vormen je woorden, je woorden je daden, je daden je gewoonten, je gewoonten je karakter, je karakter je lot.

Wie zegt wat hij denkt, laat tegelijk de grenzen van zijn gedachten zien. Rik Torfs

 

Over de liefde
Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt. Shakespeare

Aan wie liefheeft, lijkt de geliefde altijd eenzaam. B. Franklin

 

Over verdriet
Rouw is het gedwongen bijstellen van je visie op de toekomst. Martha Nussbaum

Droefheid is enkel een muur tussen twee tuinen. Kahlil Gibran 

 

Over wilskracht
We moeten het pessimisme van de intelligentie combineren met het optimisme van de wilskracht A. Gramsci

Serendipiteit: de kunst van het vinden zonder de wil om te zoeken. 

 

Over lijden
De mens verandert alleen maar als hij pijn heeft. Luk perceval

Het eerste lijden is existentieel, een overmacht die ons overkomt. Het tweede lijden is hoe we ons verhouden tot het eerste lijden. Boeddha

Over rancune
De verontwaardiging is het einde van het gesprek. Het einde van het gesprek is het begin van de rancune. Rik Torfs 

Love people and use things because the opposite never works.


Over vrije wil
Waar is de plaats van de vrije wiIl die het klaarspeelt er tegelijk te zijn en niet te zijn. Szymborska.

Il n'y a pas de liberté donnée; it faut se conquérir sur les passions, sur la race, sur la classe, sur la nation et conquérir avec soi les autres hommes. Sartre


Over durf
Hij die durft, verliest soms zijn houvast. Wie dat niet durft, verliest zichzelf. S. Kierkegaard

Over verlies
Een nederlaag doet je altijd beseffen war er werkelijk toe doet in het leven.

We all have two lives. The second starts when we realize that we only have one.


Over idealisme
Wat doorgaat voor idealisme is vaak een liefde voor macht onder vermomming. B. Russel 


Over kwaad
De zaken fout benoemen is bijdragen tot het ongeluk in de wereld. Albert Camus

De lange saaie eentonige middelbare leeftijdsjaren van voorspoed of van tegenslag vormen de ideale campagnetijd voor de duivel. C.S. Lewis

 

Over ervaring
Alles wat we zijn is het resultaat van wat we dachten. Boeddha

Ervaring is altijd een parodie op het denkbeeld. J. W. Goethe