THEMA's waarrond ik workshops heb gegeven:

Jezelf positief waarderen

In deze workshop verken je jezelf aan de hand van enkele persoonlijkheidsmodellen.  De eerste avond situeer je jezelf in het Insights discovery systeem: een eenvoudig model met vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleuraspecten. Vervolgens kies je welke van de Belbin rollen jou het beste past: dit zijn rollen die je van nature gaat innemen in een team of in een organisatie. De tweede avond ga je je type in het Enneagram opzoeken: een persoonlijkheidsmodel met 9 typeringen. Ben je een hoofdtype, een buiktype of een harttype?De bedoeling van beide sessies is dat je jezelf positief leert waarderen over wie en hoe je bent.
* De Meent, Alsemberg (2016) & (2017)

 

Stress en Burnout

Ondervind jij veel stress door het werk? Voel je je voortdurend uitgeput? Kan je moeilijk ontspannen? Ben je gedreven maar overdreven bezig met je werk? Heb je tegelijk geen plezier meer in je job? Ben je het evenwicht tussen je professioneel leven en je privéleven kwijt geraakt? Dan is deze workshop iets voor jou!

In deze workshop gaan we in kleine groep de problematiek van Stress en Burn-out benaderen in verschillende stappen. Vooreerst gaan we stilstaan bij wat er juist aan het gebeuren is. Daarna gaan we aan de slag om ons gevoelens en onze manier van denken en handelen bij te sturen. Tot slot gaan we zoeken naar nieuwe opties voor de toekomst.
* De Meent, Alsemberg (2015)

 

Midlife (-crisis)

Je bent tussen de 30 en de 50 jaar?Je bent wat uit balans? Je hebt een emotionele staat van twijfel en onrust? Je voelt je oncomfortabel dat je leven half voorbij is? Je verveelt je en je hebt een sterke drang om wijzigingen aan te brengen? Je ziet je geconfronteerd met zingeving? Prima, je bent perfect normaal en je bevindt je in gewone ontwikkelingsperiode.  Soms ook wat in crisis….

In deze workshop beantwoorden we twee vragen: Wat is midlife (-crisis) en hoe kunnen we er beter leren omgaan? Dat doen we aan de hand van concrete oefeningen voor de deelnemers waarover ze in duo kunnen reflecteren.
* De Meent, Alsemberg (2013)

 

Wat is jouw communicatiestijl?

We communiceren dagelijks met de mensen rondom ons maar met welke ‘stijl’? Ben je eerder leidend of volgzaam, teruggetrokken of aanvallend? Volg je steeds eenzelfde patroon?

In een eerste sessie bekijken we welke elementen van invloed zijn op de communicatiestroom tussen mensen (o.a. non-verbaal gedrag). Vervolgens onderzoeken we onze eigen communicatiestijl aan de hand van een eenvoudige test (Roos van Leary). In de vervolgsessies oefenen we om onze communicatiestijl te variëren in functie van de situatie en van de doelstelling die we ons stellen.
* De Meent, Alsemberg (2012)

 

Verhalen op de sofa

In deze workshop laten we een aantal verhalen neerstrijken op de sofa van de therapeut. Het betreft minder of meer bekende verhalen met klassieke thema’s als passie, liefde, leven en dood zoals Dido en Aeneas, Abraham en Isaak, Medea en Skelettevrouw.

We zoeken in de verhalen naar de metaforische betekenis, de dubbele bodem, de gebruikte symboliek. We kijken tevens in hoever we onszelf en stukjes van ons leven in die verhalen kunnen terugvinden en hoe wijzelf of anderen daar mee omgaan. Van de deelnemers wordt een eigen input verwacht via een creatieve invalshoek (tekenen, navertellen, gedicht).
* De Meent, Alsemberg (2011)

 

Jezelf ontdekken in woorden en beelden

In de worskshop "Jezelf ontdekken in woorden en beelden" vertrekken we van o.a. gedichten van M. Van Hee, songs van J. Brel, tekeningen van K. Tinel en volksverhalen zoals skelettevrouw. We kijken in hoever we daarin onszelf herkennen en wat deze beelden en woorden voor ons kunnen betekeken.

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht door ook zelf tekeningen te maken, gedichten in elkaar te knutselen en een eigen levensverhaal op creatieve wijze neer te schrijven.
* De Meent, Alsemberg (2010)