14. nov, 2020

Energetische zone

In de energetische zone (vanuit vormgeven-dynamiseren) beschikken we opnieuw over drie basishoudingen. In connectie met het element bewustzijn zijn er twee bijkomende paden.

Wanneer we een bestaande situatie willen behouden, dan laten we de bestaande vorm prevaleren op het potentiëel aan nieuwe dynamiek. De wens tot behoud is veelal gebaseerd op principes/regels/inzichten die we erop na houden. Die principes komen tot stand vanuit onze drang tot zelfbeschikking.

Wanneer we een bestaande situatie willen veranderen, dan geven het dynamiseren prioriteit boven de bestaande vorm.  De wens tot veranderen vindt meestal plaats als we ons door iets hebben laten beroeren. Die beroering is mogelijk als je in verbinding staat met anderen.

Wanneer we beide houdingen optimaal combineren, dan zijn we creatief bezig. We bevinden ons dan in het middelpunt waarin vormgeven en dynamiseren elkaar bevruchten. We zoeken naar oplossingen waarin we gebruik maken van wat we weten in combinatie van we wat we nog niet-weten wat leidt tot innovatieve antwoorden.

Kan je voor jezelf nagaan hoe je met deze drie houdingen in je huidige situatie omgaat:
- Blijf ik in een bestaande situatie/relatie omdat ik die wil houden zoals die is? Hou ik mij daarbij aan de principes die ik voorop stel?   
- Zijn er posities of relaties die ik wil veranderen? Steek ik daar dan de nodige energie in? Laat ik mij nog wel beroeren door dingen?
- Is er voldoende evenwicht tussen wat ik wil behouden of veranderen? Of dien ik energie en vorm op een nieuwe manier te combineren zodat ik iets nieuws kan creëren?