26. okt, 2020

22 paden

We hebben 10 elementen van het evenwichtsmodel of anders gesteld 10 basisvermogens van elke mens verkend. Tussen al die vermogens lopen 22 paden die die vermogens aan elkaar relateren.

De 22 paden betreffen innerlijke houdingen die iedere mens kan aannemen en die belangrijk zijn voor onszelf en onze medemensen zoals rechtvaardigheid, vertrouwen, openheid, loslaten of inspiratie. We vinden die innerlijke houdingen ook terug in religieuze, esoterische, filosofische of andere levensbeschouwelijke literatuur maar hier worden ze toegelicht vanuit een psychologisch perspectief.

In de volgende blogberichten verkennen en bespreken we de thema's gegroepeerd per zone:

 

- mentale of geestelijke zone (zijn)
- energetische zone (vormgeven en dynamiseren)
- relationele zone (zelfbeschikken en verbinden)
- bewustzijnszone (bewustzijn)
- psychische zone (denken en voelen)
- fysieke of lichamelijke zone (handelen en verlangen)