24. okt, 2020

Intermezzo

Zoals aangegeven is het evewichtsmodel gebaseerd op het beeld van de (westerse) kabbalistische levensboom dat al eeuwenlang bestaat. Misschien is er wel een parallel te vinden met de eveneens eeuwenlange voorstelling van de (oosterse) chackra's ?
- kruinchacra: zijn
- voorhoofdchacra: duo vormgeven - dynamiseren
- keelchacra: duo zelfbeschikken - denken
- hartchacra: duo voelen - verbinden
- solar plexus: bewustzijn
- sacrale chacra: verlangen
- wortelchacra: handelen

Blijkbaar komen mensen, oost of west, oud of nieuw, met een eigen variant met een eigen inkleuring,steeds tot dezelfde kerninzichten over de mens zelf.