12. okt, 2020

Handelen versus Zijn

Het laatste duo in ons model is handelen versus zijn. Het eerste staat helemaal onderaan, het tweede helemaal bovenaan.  Handelen is meer concreet, doen, actie, ruimte en tijdgebonden, veelheid. Zijn is meer een houding, een passief zijn, rust, ruimte en tijdoverstijgend, eenheid.

Handelen versus zijn is een duo op de middenlijn. Ze zijn niet zozeer polair dan wel elkaars spiegelbeeld en we hebben beide nodig. Op sommige momenten is het goed om actief te zijn, concreet in de wereld te staan, iets te ondernemen. Op andere momenten is het noodzakelijk om inactief te zijn, de wereld te beschouwen, reflectief te zijn.

Ze hoeven elkaar niet te middelen maar ze dienen wel in de juiste verhouding aanwezig te zijn en elkaar af te wisselen. Mensen in burnout zijn lang en teveel in de actieve modus gebleven en dan vallen ze plots helemaal stil. Mensen met boreout zijn te lang en teveel in de reflectie modus gebleven en raken niet meer op gang.

Hoe is jouw circulaire beweging tussen beide elementen? Is er bij jou voldoende afwisseling? Staan beide bij jou in de juiste verhouding? Of dien je bij te sturen? Misschien moet jij meer kiezen voor actie en veelheid van handelen of juist meer voor rust en eenheid in zijn. 

Een gezonde afwisseling tussen beide is wat we beogen. Een circulaire beweging van actie en rust, van ageren en reflecteren, van vooruitgaan en stilstaan, van doen en zijn, van druk bezig zijn naar zen-zijn... Tussen handelen en zijn ligt er een groot speelveld met in het centrum het element 'bewustzijn' maar dat is voor een volgend blogbericht.