6. okt, 2020

Triades

We hebben drie duo's verkend: verstand - emotie, autonomie - verbinding, vorm - energie.

Aan de linkerzijde de drie 'strenge' elementen (verstand, autonomie en vorm) omdat ze allen eenzelfde uitstraling hebben van iets hard, hoekig, mannelijk, koud,...
Aan de rechterzijde de drie 'milde' elementen (emotie, verbinding, energie) die allen een uitstraling hebben van flexibel, rond, vrouwelijk, warm,....

We kennen allen wel iemand die we eerder associëren met de strenge kant: de slimme zakenman of harde politica of scherpe interviewer. Of personen die we eerder onder de milde vlag plaatsen: de verbindende leider, de artistieke creatieveling of de lieve vriendin.

Is in jou eerder de linkerzijde of de rechterzijde aan de bovenhand? Zet jij altijd in op dezelfde kant van het model? Kies je steeds spontaan voor één en dezelfde kant van de polariteit? Dan is het tijd om het format te doorbreken.

Misschien eens opteren voor de watertriade? De lijn van verstand en vorm eens combineren met het vloeiende element van de verbinding? Of anders gesteld: naast een al te strikte rationele logica ook de beleving van andere mensen In acht nemen.

Of juist nood aan de vuur-triade? De lijn van emotie en energie laten doorkruisen door het schroeiende element van autonomie? Of anders gesteld: een al te afhankelijk emotioneel uitreiken naar de anderen inperken door de eigen doelen en belangen voorop te stellen.

Je kan het evenwicht in jezelf meer of beter sturen door op de duo's te werken maar ook door de kruiscombinaties tussen de elementen via de triades mee in rekening te brengen.

Voorstelling evenwichtsmodel ander tabblad of onderaan dd. 25 september