1. okt, 2020

Verlangen

Verlangen is een mooi en geladen werkwoord. Het includeert willen maar het is ook meer dan dat. Willen is direct en met een handelingsgerichte intentie. Verlangen echter kijkt reikhalzend uit. Dat kan terugkerend zijn naar het verleden en melancholisch zijn maar het kan ook vooruitblikkend zijn op de toekomst en verwachtingsvol zijn.

Verlangen ligt ingebed tussen denken en voelen. Het wordt immers gevoed vanuit deze elementen en stimuleert hen op zijn beurt. Als we verlangen, hangen we rond in onze gedachten en in onze gevoelens. Verlangen kan ons tegelijk ook helpen om te vertrouwen op wat we denken en geïnspireerd te weten door wat we voelen.

Verlangen draagt ook altijd iets passioneels of een soort van heilig vuur in zich. Dat kan soms leiden naar buiten, naar het concrete doen, naar het effectief handelen, naar het geaard staan in de werkelijkheid. Het kan zich soms ook naar binnen keren, zich omzetten naar innerlijk bewustzijn of transformeren naar een hoger doel.

Je kan je verlangen erbij halen als je vast zit in het duo denken-voelen of in het duo autonomie - verbinding. Verlangen kan een gids zijn voor wat je werkelijk wil, voor wensen die dieper in jezelf verborgen liggen. Verlangen is een stuwkracht die zich vroeger of later wel laat kennen. Je eigen verlangen verkennen, herkennen of erkennen zal altijd een motor zijn tot verandering, tot ommekeer, tot vernieuwing. Verlangen laat je weten in welke richting je dient bij te sturen om je evenwicht te hervinden.

Verlangen is altijd mooi en geladen.

Voorstelling evenwichtsmodel ander tabblad of onderaan dd. 25 september