30. sep, 2020

Intermezzo

We hebben intussen reeds vier evenwichtselementen verkend: autonomie - verbinding/ verstand - emotie.

Deze vier elementen zijn ook terug te vinden in het persoonlijkheidsmodel DISC zoals hiernaast afgebeeld. Misschien geen directe 1-1 relatie maar ze baden wel in dezelfde sfeer:
- een rationeel en autonoom gerichte persoon wil het doel of de taak voorop stellen. De eerste (C) doet dat op een rustige manier, de tweede (D) wil een snel resultaat.
- een emotioneel en verbindigsgerichte gerichte persoon zal de relatie laten primeren. De eerste (S) rustig op de achtergrond, de tweede (I) graag op de voorgrond.

Kan je jezelf herkennen in een kwadrant?