29. sep, 2020

Autonomie versus Verbinding

Autonomie versus Verbinding is een duo dat verwijst naar hoe we in relatie tot anderen staan: hechten we belang aan het opkomen voor eigen belangen of voor de belangen van de andere? Of anders gesteld, in welke mate zijn we assertief of coöperatief? Het gaat niet om het één of het ander want iedereen beschikt over beide. Het gaat erom welk vermogen in ons op natuurlijke wijze het sterktst aanwezig is en hoe we dat kunnen bijsturen.

Mensen die autonomie hoog in het vaandel dragen, hechten veel belang aan vrijheid, eigen baas zijn, zelf doelen stellen en zelf verantwoordelijk zijn. Mensen die verbinding voorop stellen, kiezen voor samenwerking, participatie, gezamenlijke doelen en gedeelde verantwoordelijkheid. We kennen allemaal wel iemand in onze professionele omgeving die graag zijn eigen wil doordrijft is (toevallig onze leidinggevende?) en iemand die meer gericht is op de groepsdynamiek (toevallig onze collega?).

Meestal associëren we een autonome persoonlijkheid met een rationele inborst en verbindende persoonlijkheid met een emotionele inborst. Aldus lijken sommige mensen zich ofwel aan de 'strenge' linkerzone te bevinden en anderen ofwel aan de 'milde' rechterzone. We zien dat ook terug in het clichébeeld van de zakelijke man en de minzame vrouw. 

Interessanter en voorbij dit cliché is wanneer zowel mannen als vrouwen een kruiscombinatie maken: iemand die rationeel is maar tegelijk ook verbinding nastreeft of iemand die eigen belang nastreeft maar ook een emotioneel persooon is. Kan jij uitvissen wat jouw combinatie is of die van je partner of die van je baas? Krijg je zo een beter zicht op waarom je soms zelf soms in de knoop zit of in je relatie met iemand? Wie hecht belang aan wat?

Maar vooral: hoe kunnen we daarbij onszelf bijsturen in functie van een meer in-balans-zijn? Dien ik voortaan meer in te zetten op eigen belang of juist opkomen voor de belangen van anderen? Dien ik meer assertief te reageren of meer coöperatief? Dien ik meer mijn doelen na te streven op de manier dat ik dat wil?  Of dien ik meer open te staan voor de input van anderen en naar gemeenschappelijkheid te zoeken?

Voorstelling evenwichtsmodel ander tabblad of onderaan dd. 25 september