26. sep, 2020

Verstand versus Emotie

Verstand versus emotie of denken en voelen is een duo dat we dagelijks gebruiken. Soms zitten ze op één en dezelfde lijn maar soms zorgen ze ook voor een tegenstelling: ik denk iets maar ik voel iets anders of ik voel zus maar ik denk zo. 

Elk conflict tussen ons verstand en ons gevoel wijst ons erop dat er iets niet helemaal goed zit. We lijken vast te zitten tussen verschillende mogelijkheden (bv bij aanbod tot promotie). Veelal willen we met ons verstand aan een beeld beantwoorden volgens de normen die we hanteren (meer loon, meer aanzien).  Met ons gevoel kiezen we soms intuitief in functie van waarden die we nastreven (kwaliteit relatie partner en kinderen)

Het bewustzijn van dat conflict is al een eerste stap in de goede richting. Alleen ons verstand volgen is niet alijd een goed idee: de weg van het verstand lijkt objectief gezien wel een correcte weg te zijn (streven naar hoger competentieniveau) maar soms schiet dat tekort voor onze subjectieve beleving (gevoel van onkunde). Omgekeerd geldt ook. Als we alleen ons gevoel volgen, lopen we soms achter een beleving aan (gevoel van onkunde) die misschien niet strookt met de werkelijkheid (klaar coor hoger competentieniveau).

Het achterhalen van welk verlangen er achter ons denken en voelen zit, kan soms de situatie verhelderen. Is de onderliggende wens van mijn verstand misschien juist een gevoelskwestie? (waardering collega's en vrienden ). Verbergt mijn gevoel de angst om juist de redelijke weg te volgen? (een verdere loopbaanstap zetten)?

Het kan ook helpen om de zaak te bekijken vanuit het interpersoonlijk niveau: Weegt mijn behoefte aan automie door (mezelf verder ontwikkelen) of heb ik meer nood aan verbinding (delen van gezinsverantwoordelijkheden)? Kom ik op voor mijn eigen levenskeuzes (eigen belang) of hou ik ook rekening met de mening van anderen (collectief belang)?

Wat speelt bovendoen op het energetisch niveau een rol? Heb ik behoefte om meer dynamiek en energie in mijn leven te brengen? (nieuwe kansen grijpen). Of is de tijd nog niet rijp om in mijn leven een nieuwe professionele vorm aan te nemen? (huidige situatie behouden).

Kunnen we besluiten dat een confict in één duo van polariteiten verhelderd kan worden door ook de andere elementen/duo's mee op te nemen?  Het betekent een afwegen van meerdere elementen om tenslotte een keuze te maken die recht doet aan ons streven om ons evenwicht in het leven te behouden of te herstellen.

Voorstelling volledig evenwichtsmodel op ander tabblad of onderaan dd. 25 september