26. sep, 2020

Denken versus voelen

Denken en voelen is een duo dat we dagelijks gebruiken. Soms zitten ze op één en dezelfde lijn maar soms zorgen ze ook voor een tegenstelling: ik denk iets maar ik voel iets anders of ik voel zus maar ik denk zo. 

Elk conflict tussen denken en voelen wijst ons erop dat er iets niet helemaal goed zit. We lijken vast te zitten tussen verschillende mogelijkheden (bv bij aanbod tot promotie). Veelal willen we met ons verstand aan een beeld beantwoorden volgens de normen die we hanteren (meer loon, meer aanzien).  Met ons gevoel kiezen we soms intuitief in functie van waarden die we nastreven (kwaliteit relatie partner en kinderen)

Alleen ons verstand volgen is niet altijd een goed idee: de weg van het verstand lijkt objectief gezien wel een correcte weg te zijn (streven naar hoger competentieniveau) maar soms schiet dat tekort voor onze subjectieve beleving (gevoel van onkunde). Omgekeerd geldt ook. Als we alleen ons gevoel volgen, lopen we soms achter een beleving aan (gevoel van onkunde) die misschien niet strookt met de werkelijkheid (klaar coor hoger competentieniveau).

Om een goede balans tussen denken en voelen te realiseren of te herstellen kan een bezinning op volgend advies helpen:

Denk met met je hart en voel met je verstand....