25. sep, 2020

Evenwichtszones

In het voorgaande model staan tien evenwichtselementen op een bepaalde manier gerangschikt waardoor we kunnen spreken van een indeling naar 'zones'':

Sommige elementen bevinden zich aan de binnenkant en vertegenwoordigen 'middenposities': handelen en zijn, bewustzijn en verlangen. Andere zitten aan de buitenkant en vertegenwoordigen  'polariteiten': verstand en emotie,  autonomie en verbinding, energie en vorm.

Elementen aan de rechterzijde behoren tot een meer 'milde' zone: gevoel, verbinden, energie. Elementen aan de linkerzijde tot een eerder 'strenge' zone: verstand, autonomie en vorm.

Bepaalde elemengen onderaan refereren naar een meer 'lichamelijk' aspect: handelen en verlangen. Vermogens meer naar boven toe verwijzen naar een meer 'geestelijke' toestand: zijn en bewustzijn. Sommige vermogens verwijzen naar een meer 'individuele' beleving zoals voelen en denken. Andere zeggen iets over onze relaties met andere personen' zoals autonomie en verbinding.