20. sep, 2020

Evenwichtsmodel

We vertrekken van 10 elementen die ons evenwicht bepalen. Het zijn 10 vermogens waarover iedere mens beschikt en kan inzetten om zichzelf in balans te houden.

De 10 elementen kunnen best in 5 duo's worden voorgesteld waarvan we sommige direct herkennen en andere wat minder toegankelijk lijken:

- het duo 'denken en voelen' of verstand versus hart is een tweespalt dat we wel dagelijks gebruiken

- het duo 'zelfbeschikken en verbinden'' wijst op de mogelijkheid tot autonomie en assertief zijn versus rekening houden met anders en coöperatief zijn

- het duo 'dynamiseren en vormgeven' biedt de optie tot iets energetisch en open benaderen versus iets een vaste vorm gieten of richting geven

- het duo 'handelen versus zijn' zouden we kunnen omschrijven als een tegenstelling tussen enerzijds actief doen en anderzijds in rust en stil zijn.

- het duo 'bewustzijn en verlangen' is een duo waarbij het eerste element verwijst naar een alertheid in het heden en de tweede naar een passie voor het verleden of de toekomst.

De elementen worden weergegeven onder de vorm van werkwoorden' die de tendens van het element het beste weergeven. De lezen kan ook eigen alternatieve woorden gebruiken.