20. sep, 2020

Evenwichtselementen

We vertekken van 10 elementen die ons evenwicht bepalen. Het zijn 10 vermogens waarover iedere mens beschikt en kan inzetten om zichzelf in belans te houden.

De 10 elementen kunnen makkelijkheidshalve in 5 duo's worden voorgesteld waarvan we sommige direct herkennen en andere wat minder toegankelijk lijken:

- het duo 'verstand versus gevoel' of ook denken en voelen is een tweespalt dat we wel dagelijks gebruiken

- het duo 'autonomie en verbinding' wijst op de mogelijkheid tot zelfbeschikking, assertief zijn versus rekening houden met anders en coöperatief zijn

- het duo 'energie en vorm' biedt de optie tot iets open en dynamisch benaderen versus iets een vaste vorm of richting geven

- het duo 'handelen versus zijn' zouden we kunnen omschrijven als een tegenstelling tussen enerzijds actief doen en anderzijds in rust en stil zijn.

- het duo 'bewustzijn en verlangen' is een duo waarbij het eerste element verwijst naar een alertheid in het heden en de tweede naar een passie voor het verleden of de toekomst.

De elementen worden weergegeven onder de vorm van 'woorden' die de tendens van het element het beste weergeven. De lezen kan ook eigen alternatieve woorden gebruiken.