20. sep, 2020

In evenwicht

Deze blog met als titel  'in evenwicht' gaat over in evenwicht zijn, zich in balans voelen, in eenheid met zichzelf en de wereld zijn, alert zijn voor situaties waardoor we uit balans geraken, zicht hebben op de elementen die ons evenwicht bepalen, zichzelf kunnen bijsturen waar nodig, zichzelf herstellen na een situatie van evenwicht, kortom bewust omgaan met (on-) evenwicht in ons leven. 

Deze blog start met de voorstelling van een evewichtsmodel, gevolgd door korte tekstjes die de verschillende componenten en hun onderlinge relaties beschrijven evenals mijn beschouwingen daaromtrent.

Het model is gebaseerd op het beeld van de (kabbalistische) levensboom maar met een geheel eigen psychologische invulling.